fbpx

info@rotis.si, 02 33 24 744

Splošni pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja spletne trgovine ZALOŽBE ROTIS
Splošni pogoji spletne trgovine ZALOŽBE ROTIS so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

S spletno trgovino ZALOŽBA ROTIS (v nadaljevanju tudi »trgovina« in »prodajalec«) upravlja podjetje ZALOŽBA ROTIS d.o.o., Zgornja Kungota 13a, 2201 Zgornja Kungota, matična številka:  5512140000, davčna številka: SI3394532, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine ZALOŽBE ROTIS, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med ZALOŽBO ROTIS in kupcem.

Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Splošni pogoji uporabe spletne strani ZALOŽBE ROTIS
Uporaba spletnih strani ZALOŽBE ROTIS d.o.o. je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. S svojim pritiskom na gumb »PRIJAVA« ob prijavi v spletno trgovino ZALOŽBE ROTIS d.o.o. izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem ZALOŽBA ROTIS d.o.o. ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Opredelitev pojmov

– uporabnik ste vi, ki brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to ali ste fizična oseba ali pravna oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec;
– kupec je tisti uporabnik spletne strani, ki so odloči za nakup katerega koli izdelka (artikla);

– ponudnik je ZALOŽBA ROTIS d.o.o., Zgornja Kungota 13a, 2201 Zgornja Kungota;

– spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen obveščanju in ponujanju izdelkov, ki jih trži ponudnik ter nakupu s strani uporabnikov.

Uporaba
Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo informacijskega sistema v naši spletni trgovini. S tem, ko ste pristali na spoštovanje teh pogojev in pravil, izrecno pristajate, da ne boste:

 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani;
 • pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na teh spletnih straneh;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in temi spletnimi stranmi;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

Prijava
Registracija v spletno trgovino ni pogoj za nakup. V kolikor se uporabnik odloči, da si bo v spletni trgovini ustvaril svoj račun, bo pridobili uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki.

Ob prijavi v spletno trgovino obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo, ki ga izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta s posredovanimi podatki. Ob registraciji obiskovalec potrdi, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine in da jih sprejema.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na info@rotis.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Varovanje in zaščita
ZALOŽBA ROTIS d.o.o. se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega svojega kupca. V skladu z zakonskimi določili, ki formalno določajo načine poslovanja, je ZALOŽBA ROTIS d.o.o. zavezan k varovanju osebnih podatkov in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam.

Osebni podatki registriranega uporabnika so shranjeni v posebni bazi podatkov in se lahko uporabljajo izključno v namene poslovanja z našimi kupci.

Vsi vpogledi in operacije nad dokumenti se beležijo. Tako lahko v vsakem trenutku identificiramo sodelavca, ki je imel vpogled v bazo podatkov.

Vaše podatke iz baze podatkov lahko v vsakem trenutku trajno odstranimo.

Varnost strežnikov
Strežniki so pred zunanjim svetom zavarovani z več požarnimi zidovi, ki ščitijo podatke in sistem pred nepooblaščenim vdorom.

ZALOŽBA ROTIS d.o.o. zagotavlja varno poslovanje z uporabo najsodobnejše tehnologije, zakonskimi določbami in uporabnikovo osebno odgovornostjo.

Za varnost podatkov je pri uporabi spletne trgovine poskrbljeno po najvišjih standardih, ki veljajo v svetu za elektronsko poslovanje preko interneta.

Prijava uporabnika v sistem preveri tudi identifikacijo strežnika. S tem je uporabnik zavarovan pred pošiljanjem podatkov na goljufiv strežnik.

Strežnik ob prejetju naročila preveri podatke in uporabniku vrne podatke v preverbo. S tem je odpravljena možnost, da bi bili zaradi morebitnih tehničnih napak poslani napačni podatki.

Beleženje dogodkov
Vsi dogodki (vpogled v podatke, oddaje dokumentov, spremembe pooblastil) so zabeleženi v dnevniku dogodkov.

Odpoved
ZALOŽBA ROTIS vam lahko, po svoji lastni presoji, odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani brez predhodnega opozorila in kateregakoli razloga, predvsem pa zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega ravnanja, za katerega ZALOŽBA ROTIS, po svoji lastni presoji meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb. V primeru odpovedi ne boste imeli več pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike in ZALOŽBA ROTIS bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

Povezave na druge spletne strani
Nekatere povezave s teh spletnih strani vodijo na druge spletne strani, ki jih ZALOŽBA ROTIS ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. ZALOŽBA ROTIS ponuja te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

Izključitev jamstva
Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katerokoli vsebino preko teh strani izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen.

Izključitev odgovornosti
V nobenem primeru ZALOŽBA ROTIS  d.o.o. oziroma njeni zaposleni ne bodo odgovorni za slučajno, posredno, posebno, punitivno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani.

Spremembe določil
ZALOŽBA ROTIS  d.o.o. si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani ponudnika, razen če ni drugače posebej določeno. Vaše nadaljevanje uporabe spletne trgovine po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate pogoje in pravila, ki so trenutno veljavna.

Dostopnost informacij
ZALOŽBA ROTIS se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 1. podatke o podjetju ZALOŽBA ROTIS (ime in sedež podjetja, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka
 4. dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 5. pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 6. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 7. način plačila in dostave,
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu  s 43.čl. ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.čl. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Vse navedene informacije so sestavni del kupoprodajne pogodbe.

Naročanje
Kupoprodajna pogodba med ZALOŽBO ROTIS in kupcem je v spletni trgovini ZALOŽBE ROTIS sklenjena v trenutku, ko ZALOŽBA ROTIS kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: Naročilo sprejeto). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji dokončni in veljajo tako za ZALOŽBO ROTIS kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ZALOŽBE ROTIS, na zahtevo kupca pa mu je ZALOŽBA ROTIS dostavi v elektronski ali pisni obliki.

Postopek nakupa
Če imate težave z registracijo ali postopkom nakupa, prosimo, da nas nemudoma obvestite na info@rotis.si ali na telefon: 02 33 24 744.

V spletni trgovini ZALOŽBA ROTIS d.o.o. kupujete tako, kot v vsaki drugi trgovini, z dodajanjem izdelkov v nakupovalno košarico.  To storite tako, da ob izdelku kliknete na gumb DODAJ V KOŠARICO. Podatke o izdelku lahko natisnete.

V primeru, da želite kupiti več enakih izdelkov, v stolpcu Količina vpišite želeno število in kliknite na gumb POSODOBI KOŠARICO ali pa pritisnete na tipko Enter na vaši tipkovnici. Posamezni izdelek odstranite tako, da v stolpcu pred izdelkom kliknete na »X«.
Ko izberete izdelke iz trgovine in določite količino pri vsakem izdelku, kliknite na gumb NAPREJ NA NAROČILO. V tem koraku v prazna polja vnesete podrobnosti o plačniku. Polja označena z zvezdico so obvezna.

Prav tako na tej strani izberite enega od ponujenih načinov plačila.
S klikom na gumb ZAKLJUČI NAKUP potrdite naročilo z obveznostjo plačila in potrdite, da sprejemate Pogoje poslovanja.

Postopek obveščanja o nakupu

“Naročilo prejeto”
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. Na tej stopnji ima kupec v roku dveh ur možnost preklicati naročilo, brez kakršnih koli stroškov.

Prek elektronske pošte ZALOŽBA ROTIS kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ZALOŽBA ROTIS, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral.

V primeru nedobavljivosti naročenih izdelkov, ZALOŽBA ROTIS zavrne naročilo. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. ZALOŽBA ROTIS ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih ZALOŽBA ROTIS nima na zalogi v lastnem skladišču.

Načini plačila
ZALOŽBA ROTIS omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino ob prevzemu,
 • z nakazilom na račun  ZALOŽBA ROTIS po ponudbi/predračunu,

Pri posameznih naročilih si prodajalec pridržuje pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun ZALOŽBA ROTIS po ponudbi/predračunu, pri čemer drugi pogoji ostanejo enaki.

Izdaja računa
ZALOŽBA ROTIS ob dostavi naročenih artiklov kupcu priloži račun. V primeru naročila po predračunu kupec prejme račun v pdf formatu na svoj e-naslov.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na računu, če so ti enaki kot v naročilu, ZALOŽBA ROTIS ni dolžan upoštevati.

Cene
Vse cene so v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila, ob izbranem načinu plačila.

Redna cena
Redna cena velja za vse registrirane in neregistrirane uporabnike spletne trgovine ZALOŽBE ROTIS. Registriran uporabnik ZALOŽBE ROTIS postanete z registracijo v spletni trgovini.

Popusti
Založba Rotis svojim kupcem nudi akcijske in priložnostne popuste, ki pa so označeni pri posamezni knjigi. Po Zakonu o enotni ceni knjige ni možno dajati popustov za nove knjige v času 6 mesecev od datuma izida, ki pa je pri novih knjigah označen. Ob nekaterih akcijah bo navedena koda za popust, ki jo bo kupec vpisal ob naročilu in si tako pridobil popust na določeno knjigo.

Cena (stroški) dostave

Za vse naročila zaračunavamo stroške dostave v višini 2,50 evra. ZALOŽBA ROTIS lahko pri posameznem artiklu odstopa od tega pravila, in naročeno pošilja brez stroškov pošiljanja, kar je razvidno v prvem koraku pri postopku naročanja.
Pri plačilu ob dostavi pošiljke (po povzetju) Pošta Slovenije zaračuna stroške plačila z UPN nalogom (položnico) po veljavnem ceniku za storitve plačilnega prometa. V tem trenutku je to 1,05 evra. Ta znesek ni prihodek ZALOŽBE ROTIS-a in ne gre na naš transakcijski račun. Pri plačilu po predračunu/ponudbi tega stroška ni.

Rok dostave blaga
ZALOŽBA ROTIS d.o.o naročeno blago praviloma pošlje naslednji delovni dan, najkasneje v treh delovnih dneh.  Izjemoma, v prednaročilu, kar je označeno pri podatkih o knjigi, dostavljamo šele po prejemu knjig, o čemer bo kupec obveščen pri samem izdelku ob oddaji naročila. Če je kupec naročil knjigo oz. artikel, ki je sicer razprodan, a je v nekaterih primerih še možno priskrbeti omejeno količino izvodov, bo rok dobave daljši, o čemer se kupca obvesti. Daljši dobavni rok je naveden ob podatkih o posameznem artiklu.
ZALOŽBA ROTIS za dostavo pošiljk sodeluje s Pošto Slovenije, vendar si ZALOŽBA ROTIS pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito.

Nakup za pravne osebe
Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v postopku registracije navedete podatke o podjetju.

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

Uveljavljanje stvarne napake in vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja ZALOŽBA ROTIS, več o možnostih vračil v okviru garancijskih pogojev si lahko preberete v nadaljevanju.

Spletna trgovina ZALOŽBA ROTIS pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino ob prevzemu  (omejitev gotovinskega plačevanja do 420 € z DDV oziroma po veljavni omejitvi gotovinskega plačevanja)
 • z nakazilom na račun upravitelja ZALOŽBA ROTIS po ponudbi/predračunu

Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun ZALOŽBA ROTIS po ponudbi/predračunu.

Pravne osebe v spletni trgovini ne morejo kupovati blaga za nadaljnjo prodajo.

Pravica potrošnika (kupca) do odstopa od pogodbe
Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki kupijo izdelek za osebno rabo) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@rotis.si.

Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je uporabnikov na voljo na tej povezavi: obrazec – odstop od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti izdelek vrne ali po pošti na naslov prodajalca: ZALOŽBA ROTIS d.o.o., Zgornja Kungota 13a, 2201 Zgornja Kungota.

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje izdelka, ki odstopa od navedenega, se šteje za njegovo, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od teže in vrednosti pošiljke.

Izdelek je potrebno vrniti prodajalcu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni po obvestilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Za pravočasno vrnjeno blago se šteje, če je bilo poslano na naslov prodajalca pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Možnosti odstopa od pogodbe ni pri nakupu programske opreme ali avdio in video nosilcev, če je potrošnik odprl varnostni pečat.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in le ZALOŽBA ROTIS zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen popust se ta kupcu ne vrne, vrne se le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne kupcu kot darilni bon, vplačani znesek pa se kupcu vrne.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu z ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Garancija
Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Obrazec za vračilo artikla v garancijo se nahaja na povezavi obrazec garancija.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ZALOŽBO ROTIS, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Stvarna napaka
Za stvarno napako gre kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se ugotavlja s preverjanjem z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kupec prodajalca mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in hkrati omogočiti pregled artikla.
Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja na povezavi obrazec- stvarna napaka

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Prevzem artiklov, vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napake
Kupec je dolžan izdelek, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame izdelek na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil prodajalcu, v primeru, da ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na naslov za dostavo.

Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi izdelka iz obravnave ter ga pozove na prevzem izdelek. Kupec je dolžan izdelek prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Če kupec izdelka ne prevzame v navedenem roku, se izdelek izroči v hrambo prodajalcu na njegovem naslovu. Prodajalec hrani izdelek v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Prodajalec ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja (1 €/dan) ter pravico do povračila vseh za ohranitev izdelka potrebnih stroškov.

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko prodajalec izdelek proda in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, nakaže kupcu. V primeru, da je vrednost izdelka neznatna, ga lahko prodajalec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. Prodajalec 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi izdelka, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

Komunikacija
ZALOŽBA ROTIS bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Oglasna elektronska sporočila ZALOŽBE ROTIS bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj ZALOŽBA ROTIS bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ZALOŽBA ROTIS izrecno spoštoval.

Omejitev odgovornosti
ZALOŽBA ROTIS se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ZALOŽBA ROTIS ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ZALOŽBA ROTIS kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

ZALOŽBA ROTIS ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ZALOŽBA ROTIS v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Pritožbe in spori
ZALOŽBA ROTIS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. ZALOŽBA ROTIS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem ZALOŽBA ROTIS lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 02 33 24 744 ali po elektronski pošti na info@rotis.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Če spora ni možno rešiti z dogovorom, je pristojno stvarno sodišče stalnega prebivališča potrošnika.

Vračilo izdelkov

Pomembnejši napotki za vračilo artiklov:

 • Ko vračate artikle prodajalcu ZALOŽBA ROTIS, morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe. Priložite tudi kopijo računa.
 • Naslov za posredovanje (pošiljanje) artiklov prodajalcu je ZALOŽBA ROTIS  d.o.o., Zgornja Kungota 13a, 2201 Zgornja Kungota.
 • Priporočamo, da artikle ustrezno pripravite za transport  (ustrezno varno embalažo).
 • Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
 • Če uveljavljate garancijo, boste popravljen artikel prejeli najhitreje, če garancijo uveljavljate neposredno pri proizvajalcu oziroma njegovem pooblaščenem servisu. Seznam je naveden pri artiklu oziroma na priloženem garancijskem listu.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen popust, se ta sredstva uporabniku ne vrnejo. Kupcu se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne kupcu.

Pridobljena nagrada v nobenem primeru ni izplačljiva ali vračljiva na ZALOŽBA ROTIS račun.

Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine)
Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine pri Pošti Slovenije. To storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete na pošto, takoj, ko opazite poškodbo ali izropano pošiljko najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke. Na pošti opozorite, da je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino. Zahtevek na Pošti Slovenije komisijsko obravnavajo in na podlagi odgovora ali odobritve se vrne kupnina ali naroči nov artikel. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo odškodnina rešena v najkrajšem možnem času.

Končna določba
Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih za uporabo ter v uporabniških navodilih.

Setting

Layout

reset default